Meny
Din vagn
rabatt på Senaste produkterna Shoppa nu

InstallationsanvisningarTips för att lägga laminatgolv

 

Att lägga laminatgolv är lätt. Men det är viktigt att förbereda all material och alla arbetsfaser väl. Nedan hittar du steg-för-steg-instruktioner för att lägga laminat och en checklista för att göra dina förberedelser enkla.

 

Generellt har du tre alternativ för att lägga ett laminatgolv:

 

1.    Limfritt, snabb läggning

2.    Läggande med Clickguard eller liknande tätningsmedel. Detta skyddar permanent golvet mot effekterna av fukt från ovan. Trots detta kan golvet tas upp igen och läggas på nytt.

3.    Att lägga på lim på samma sätt ger permanent skydd mot fukt, men arbetet är mer komplicerat och det är inte längre möjligt att demontera golvet för eventuell läggas om på nytt.

 

Först måste du fastställa det underlag som du vill lägga på ditt laminatgolv på. Det beror på att inte varje laminatgolv är lämpligt för varje underlag! 

Lägga laminat på ett cementgolv

 

Golvet måste vara helt jämnt, torrt, rent och kapabelt att bära laster. Ojämnheter på mer än tre millimeter över en meter i längd måste jämställas och fyllas för att undvika skador på parkettgolvet. En PE-film måste användas som fuktbarriär.

 

Lägga laminat på trägolv

 

Du måste fästa lösa golvbrädor och jämna alla eventuella ojämna områden - du måste skapa ett solidt och jämnt underlag. Placera laminatgolvet i rät vinkel i samma riktning som det tidigare golvet går åt.  Med trägolv får du inte använda en PE-film.

 

Lägga laminat på spånskivor

 

Lösa spånskivor måste vara fastsatta och ojämna ytor jämnas. Spånplattorna måste vara ordentligt fastsatta på undergolvet för att undvika att oljud utvecklas.

 Lägga laminat på PVC eller linoleumgolv

 

Du bör inte lägga laminatgolv på dessa typer av golv. Dessa typer av golvbeläggning måste avlägsnas helt innan laminat läggs ut.

 

Förberedelse och materialchecklista

 

Innan du börjar lägga ut golvet

 

1        Var god lagra förpackningarna i 48 timmar under samma klimatförhållanden som upplevs under läggning

2         Ett rumsklimat med ca 20 grader Celsius och en relativ luftfuktighet på 50 till 70 procent är en viktig förutsättning för att långsiktigt kunna montera och bibehålla laminatgolvets värde.

3        Golven måste vara absolut plan, torr, ren och kapabel att bära laster.

4         När du lägger golvet på ett mineralsubstrat som betong, cementskikt, anhydritskikt eller stenplattor måste du först mäta fuktnivån. Underlaget får inte överstiga följande värden för återstående fukt i något fall:

Cementplåt: med golvvärme 1,8% betongfuktighet (CM); utan golvvärme 2% CM.

2  Anhydritskikt: med golvvärme 0,3% CM; utan golvvärme 0,5% CM.

 

5. Innan du lägger på mineralgolv måste ett lämpligt fukttät membran (PE-film) installeras som ett tråg för att skydda mot fukt. Låt PE-filmen överlappa med 20 cm och fäst med tejp.

 

 

6. En matta är inte ett lämpligt underlag, och eventuell kvarvarande matta måste avlägsnas helt före läggning. Ett laminatgolv läggs som ett flytande golv och får inte fästas på golvet.

 

7. För golv utan ljudisolerande ljud, använd en 2 mm PE skumfilm eller annat lämpligt underlag för ljudisolering.

 

8.Lägg PE-filmen i samma riktning som golvpanelen.

 

9. Lägg öppnade förpackningar omedelbart.

 

 


Du bör alltid hålla följande verktyg till hands när du lägger ditt laminatgolv:

 

Spacer kilar

Cirkelsåg med bytbart hårdmetallkantsågblad, sticksåg med fint sågblad eller handsåg

Vinkel för underskärning av dörr ramarna

Linjal eller måttband

Penna

Monteringsverktyg

Underlagsunderlag (för golv utan ljudisolering)

 


Checklista över material och tillbehör för att lägga laminatgolv

 

Noggranna mätningar av rummets storlek

Krono Original® laminatgolv Clickguard / ett rör är tillräckligt för tio kvadratmeter laminatgolv Skirtboards Nivellerings-, övergångs- och slutprofiler Monteringsfästen (30 per förpackning med Krono Original® golv)

Dammskyddande membran

Fotfall ljudisolering

 

Observera också att ljudisolering och Clickguard eller ett jämförbart gemensamt tätningsmedel under vissa omständigheter kan krävas.