Installationsanvisning

  • Installationsanvisningar

   • Förvara alltid golvet i samma kimatförhållanden som under läggning i 48 timmar. Avlägsna inte förpackningen.
   • Ett rumsklimat med ca 20 grader Celsius och en relativ luftfuktighet på 50 till 70 procent är en viktig förutsättning för att långsiktigt kunna montera och bibehålla laminatgolvets värde.
   • Golvet måste vara absolut plant, torr, ren och kapabel att bära laster.
   • När du lägger golvet på ett mineralsubstrat som betong, cementskikt, anhydrit skikt eller stenplattor måste du först mäta fuktnivån. Underlaget får inte överstiga följande värden för återstående fukt i något fall:
    • Cementplåt: med golvvärme 1,8% betongfuktighet (CM); utan golvvärme 2% CM.
    • Anhydrit skikt: med golvvärme 0,3% CM; utan golvvärme 0,5% CM.
   • Innan du lägger på mineralgolv måste ett lämpligt fukttät membran (PE-film) installeras som ett tråg för att skydda mot fukt. Låt PE-filmen överlappa med 20 cm och fäst med tejp i skarvar.
   • En matta är inte ett lämpligt underlag, och eventuell kvarvarande matta måste avlägsnas helt före läggning. Ett laminatgolv läggs som ett flytande golv och får inte fästas på golvet.
   • För golv utan ljudisolerande ljud, använd en 2 mm PE skumfilm eller annat lämpligt underlag för ljudisolering.
   • Lägg PE-filmen i samma riktning som golvpanelen.
   • Lägg öppnade förpackningar omedelbart.